Regelzaken

Een aantal zaken zijn belangrijk om over na te denken en om alvast te regelen gedurende de zwangerschap:

Werk/verlof

In de zwangerschap hebt u recht op minstens 16 weken zwangerschapsverlof. Dit mag u 6 weken voor de uitgerekende datum opnemen. Uw partner heeft recht op 2 dagen betaald kraamverlof na de bevalling.

Werkt u als zelfstandige, dan heeft u recht op een zwangerschapsuitkering.

Gezag/erkennen

Erkenning is de manier om een kind dat buiten het huwelijk wordt geboren een wettelijke vader te geven. Buiten het huwelijk van een man en een vrouw geldt dat de man die het kind erkent de vader van het kind is. De man die niet getrouwd is met de moeder van het kind kan op deze manier officieel het vaderschap op zich nemen. Bij erkenning gaat een man familierechtelijke betrekkingen aan met een kind. De erkenner krijgt onder andere een erfrechtelijke band met het kind en een onderhoudsplicht.

Erkenning binnen huwelijk
Als een vrouw en een man met elkaar trouwen en in dit huwelijk wordt een kind geboren, dan zijn zij van rechtswege de ouders van het kind. Hierdoor is de erkenning automatisch geregeld. De vrouw uit wie het kind wordt geboren, is de moeder. De echtgenoot van de moeder wordt door de wet beschouwd als de vader. Door het huwelijk ontstaan tussen de echtgenoten en het kind alle familierechtelijke banden.

Rechtshandeling

Erkenning is een rechtshandeling, geen waarheidshandeling. Dit betekent dat de erkenner niet de biologische vader hoeft te zijn.

Verschil erkenning en gezag

Bij erkenning gaat een man familierechtelijke betrekkingen aan met het kind; hij wordt door erkenning de wettelijke vader. Hij is echter geen wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor moet een man het gezag hebben over het kind. Met gezag is de man de wettelijke vertegenwoordiger en kan hij rechtshandelingen verrichten namens het kind, bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure. Om het ouderlijk gezag over het kind te krijgen, kan de vader samen met de moeder een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank.
Het feit dat een man gezag heeft over een kind, zegt niets over de familierechtelijke betrekkingen. Ook een niet-ouder kan gezag hebben over een kind. Wil een gezagdrager ook de wettelijke vader zijn van een kind, dan moet hij het kind erkennen.
Voor meer info: Erkenning en ouderlijk gezag.

Financiƫn/Verzekeringen

Kijk eens op nibud over geldzaken. Zorg dat u zelf verzekerd bent en kijk hoe het zit met vergoedingen qua kraamzorg, kraampakket en eventueel kosten rondom de bevalling (mn de poliklinische bevalling zit vaak een eigen bijdrage aan vast). Verder is het belangrijk dat u uw kind bijschrijft bij de verzekering.

Klik hier om te kijken wat er vergoed wordt door de zorgverzekeraar.