Prenatale screening

Wat is prenatale screening?

Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind aangeboren afwijking zou kunnen hebben. De screeningstesten kunnen niet met zekerheid vaststellen of uw kind een aandoening wel of niet heeft, maar geven wel een indruk of er voor uw kind een verhoogde kans op een bepaalde aandoening is. Als uit een van de testen blijkt dat deze kans inderdaad verhoogd lijkt te zijn, komt u in aanmerking voor verder onderzoek. Dit vervolgonderzoek wordt prenatale diagnostiek genoemd en kan bestaan uit een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest.

Voorafgaand aan het maken van de eerste afspraken zullen wij u vragen of u informatie wilt over prenatale screening. Wilt u (en/of uw partner) meer informatie over prenatale screening, dan plannen wij een extra afspraak in om u hier verder over te informeren en zo nodig ook te counselen. Leest u (en uw partner) voorafgaand aan de afspraak onderstaande folders door, dan bent u goed voorbereid. Het is veel en lastige materie.

Informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom

Informatiekaart prenatale screening

De 20 weken echo (SEO)

Deze folders zijn ook te lezen in andere talen:

Informatie over de screening op down- edwards- en patausyndroom

De 20 weken echo (SEO)

Onderstaande websites kunnen u helpen bij het maken van de keuze om wel of niet gebruik te maken van prenatale screening.

Onderzoek van mijn ongeboren kind

Patient + Keuzehulp (combinatietest)