Wie zijn wij?

 

In onze praktijk werken we met twee verloskundigen of vroedvrouwen. Ada Hoving (foto rechts) werkte sinds oktober 1986 in Franeker en is per juni 2016 met welverdiend pensioen gegaan. Tessa Sommer (foto midden) en Janet Hoekstra-Storm (foto links) zijn beide verloskundige sinds 2012. Echoscopie wordt op de praktijk gedaan door Janet.

Wij begeleiden de natuurlijke gebeurtenissen van zwangerschap, bevalling en kraambed op een manier die bij u past. U kunt al uw wensen bij ons kenbaar maken.

De begeleiding begint als u 6-8 weken zwanger bent en duurt tot 8-10 dagen na de bevalling, met zes weken later indien gewenst nog een nacontrolebezoek. We hebben daarnaast maandelijks inloopochtenden voor moeder en kind i.s.m. een lactatiekundige. Ook eventuele echoscopie kan door Janet of Doetie gedaan worden, zij zijn gecertificeerd echoscopiste.

Als er problemen zijn, dan verwijzen wij u naar de gynaecoloog. In sommige situaties zal hij/zij de zorg overnemen. U blijft alleen onder onze zorg als dit verantwoord is.
Het kan ook zo zijn dat wij alleen het kraambed begeleiden wanneer u onder controle bij de gynaecoloog bent geweest. U kunt dan, als u daar prijs op stelt, ook tijdens de zwangerschap een afspraak maken. Om kennis te maken en wij kunnen u dan de nodige informatie verschaffen over kraamzorg, regelzaken e.d.

Tijdens de spreekuren zult u ons afwisselend tegenkomen. Wij proberen de spreekuren zo te plannen dat u ons allemaal leert kennen. Ook kan het zijn dat er een student verloskunde meeloopt. Wanneer u dit liever niet wilt, kunt u dit altijd aangeven.

De bevalling begeleiden wij zowel thuis als poliklinisch in het ziekenhuis van Leeuwarden of Sneek. Bij de bevalling zal de vroedvrouw die dan dienst heeft u komen helpen, Tessa, Janet, Doetie of een waarneemster.