Praktijk

Verloskundepraktijk ‘de Tantes’ is een kleinschalige praktijk in de gemeente Franekeradeel en de omliggende dorpen Dronrijp, Menaldum, Berlikum en Minnertsga.

Wij werken met 3 vaste verloskundigen, Tessa Sommer, Janet Hoekstra-Storm & Doetie Bakker. Daarnaast werken we met waarneemster(s) om goede zorg te kunnen blijven geven.
Als praktijk vinden we het belangrijk om ons vak door te geven aan de nieuwe (toekomstige) verloskundigen. Daarom begeleiden we een paar keer per jaar studenten.

Voor het maken en verzetten van afspraken of voor niet-dringende vragen zijn wij op maandag en vrijdag van 11.30u tot 12.30u bereikbaar op 0517-39 80 90.
Voor de bevalling, voor klachten die u wilt overleggen of als u ongerust bent, kunt u bellen met de dienstdoende verloskundige, 06-12 47 05 08.