Consultatiebureau

Nadat wij de zorg rondom de eerste 10 dagen hebben afgesloten, dragen we de zorg over aan de huisarts en het consultatiebureau. Er neemt automatisch iemand van het consultatiebureau (ook wel ‘de ouder en kind zorg’ genoemd) in de tweede week na de bevalling contact op voor een huisbezoek. Daarna wordt u uitgenodigd om elke de maand langs te komen op het bureau.

Kijk voor meer informatie op:

Consultatiebureau

CJG Franekeradeel

CJG Middelsee