Aangifte

Aangifte
Na de geboorte van een kind heeft u veel zaken te regelen. Een van die zaken is de aangifte van de pasgeborene bij de burgerlijke stand.

U moet de geboorte van een kind binnen drie (werk)dagen na de geboorte melden bij de gemeente waarin het kind is geboren (met uitzondering van zaterdag en zondag en de erkende feestdagen). Van de geboorte wordt een akte opgemaakt die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. De geboorteakte is een authentieke akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze akte geeft de bewijskracht van de geboorte van een persoon.

Bevoegd tot aangifte van een geboorte zijn:

Kijk voor meer informatie op: Aangifte, geboorte en naamkeuze kind.