Bevalling

Onder de volgende kopjes kunt u iets lezen over de bevalling.

Wij kiezen ervoor om op de website deze summiere informatie over de bevalling te geven. Er staat al zoveel over geschreven, terwijl elke bevalling uniek is.

Tijdens de voorlichtingsavond over de bevalling leggen we uit hoe een bevalling kan gaan en wanneer u moet bellen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze avond bij te wonen, dan geven wij u deze uitleg op de praktijk rond 36 weken.

U kunt altijd uw verwachtingen en wensen met ons te bespreken.