Welkom

Op deze site vindt u informatie over de praktijk, over zwangerschap, bevallen, kraamtijd en andere nuttige zaken. De praktijk bevindt zich in gezondheidscentrum ‘de Hertog’ aan de Hertog van Saxenlaan 36.

Wij verlenen verloskundige zorg binnen de gemeente Franekeradeel e.o.; Sexbierum, Tzummarum, Menaldum, Minnertsga, Dronrijp en Berlikum. Twijfelt u of uw woonplaats binnen ons gebied valt, neem dan contact met ons op.

Volg ons op Facebook

Klik hier om u aan te melden

Actuele informatie